Na stadionie BOSIR w Białymstoku dnia 27.05.2019 r. Zorganizowane zostały zawody Finał Wojewódzki LDK – 2019. Przy sprzyjającej aurze pogodowej i w bardzo dobrej atmosferze przystąpili do rywalizacji uczestnicy programu LDK z województwa podlaskiego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 zawodników, trenerów i opiekunów.

Konkurencje:

– U12 (2008 i młodsi) Trójbój – 60m, w dal ze strefy, rzut piłki lekarskiej w przód 1kg (zamachem od dołu)

 – U14 (2006-2007) (jedna konkurencja) 60m, 300m, 600m, w dal ze strefy, skok wzwyż, rzut piłką palantową.

– U16 (2005-2004) (jedna konkurencja) 100m, 300m, 600m, 80ppł./110ppł. skok w dal, pchnięcie kulą

Organizatorem zawodów był Podlaski Związek Lekkiej Atletyki.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz PKN Orlen.

Dnia 24.05.2019 r. Zostały zorganizowane w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 28  zawody „Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego juniorów U20 i juniorów młodszych U18, Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce”. Impreza odbyła się przy wsparciu PKN Orlen PZLA, Urzędu Marszałkowskiego oraz Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego. Komunikat zawodów znajduje się pod adresem internetowym

http://pozla.eu/wp-content/uploads/2019/05/Komunikat-z-Otwartych-Mistrzostw-Wojew%C3%B3dztwa-podlaskiego-U20-i-U18-2.pdf

 

Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego U18 i U20 odbądą się  24 maja 2019r. na Stadionie BOSiR w Białymstoku o godz. 10.00

Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego juniorów U20 i juniorów młodszych U18 (2)

Informujemy jednocześnie o organizacji Wojewódzkich Zawodów  LDK-2019  które odbędą się 27.05.2019 r. na stadionie BOSIR w Białymstoku. 

Regulamin Zawodów – LDK 27.05.2019 r.

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili lekkoatleci naszego regionu uczestnicząc w Mitingu lekkoatletycznym na stadionie Zwierzyniecki w Białymstoku w piątek 3 Maja 2019. Bardzo dobre wyniki padły między innymi w pchnięciu kulą  mężczyzn. Zwyciężył NASZKO Andrzej  PKS Gwardia Szczytno z wynikiem  18.20 a drugie miejsce zajął jego kolega klubowy  ŁUKSZO Sebastian, posyłając kulę na odległość  17.61. Daria Zabawska z  AZS UMCS Lublin

Czytaj dalej

 

  1. Mityng Solidarności z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja  BIAŁYSTOK, 03.05.2019

PROGRAM MINUTOWY – PROJEKT

19-05-03                          Godzina                                                                        Konkurencja

15:00            Ceremonia Otwarcia

15:15            100 metrów mężczyzn                                           Serie (3)

15:15            Pchnięcie kulą kobiet (4kg)                                FINAŁ  

15:15            Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg)                       FINAŁ  

15:15            Rzut oszczepem K U18 (500)                                FINAŁ  

15:15            Rzut oszczepem kobiet (600)                              FINAŁ  

15:15            Rzut oszczepem M U18 (700)                              FINAŁ  

15:15            Rzut oszczepem mężczyzn (800)                          FINAŁ  

15:15            Skok wzwyż M                                                      FINAŁ  

15:30            100 metrów kobiet                                                Serie (3)

15:45            3000 metrów kobiet                                            FINAŁ A  

15:45            Skok w dal M                                                       FINAŁ  

16:00            1000metrów K U16                                              FINAŁ A  

16:05            1000metrów M U16                                             FINAŁ A  

16:15            200 metrów mężczyzn                                           Serie (3)

16:15            Pchnięcie kulą K U18 (3kg)                                  FINAŁ  

16:15            Pchnięcie kulą M U18 (5kg)                                FINAŁ  

16:15            Rzut dyskiem kobiet (1kg)                                  FINAŁ  

16:15            Skok wzwyż K                                                       FINAŁ  

16:30            200 metrów kobiet                                                Serie (3)

16:30            Skok w dal K                                                         FINAŁ  

16:45            400 metrów kobiet                                              FINAŁ A  

16:50            400 metrów mężczyzn                                         FINAŁ A  

16:55            3000m M o                                                           FINAŁ A  

17:00            Rzut dyskiem M U20 (1.75kg)                             FINAŁ  

17:00            Rzut dyskiem M U18 (1.5kg)                               FINAŁ  

17:10            1000 metrów kobiet                                            FINAŁ A  

17:20            1000 metrów mężczyzn                                       FINAŁ A  

17:30            Rzut młotem kobiet (4kg)                                   FINAŁ  

17:30            Rzut młotem M U18 (5kg)                                   FINAŁ  

 PROJEKT MOŻE ULEC ZMIANIE.

 pROJEKT PROGRAMU 3 maj 2019 (1)

 

Szanowni Państwo,
Przesyłam skan umowy z klubami, w przyszłym tygodniu prześlę umowę dotyczącą danych miedzy PZLA a Okręgami.

Proszę o umieszczenie na stronie okręgu poniższej wiadomości oraz przesłanie wiadomości do klubów:

Polski Związek Lekkiej Atletyki jako administrator bazy danych zawodników zobowiązany jest podpisać umowy w zakresie przekazywania danych z Klubami i Okręgami zgodnie z RODO. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu jesteśmy obustronnie zobligowani do dopełnienia tego obowiązku.  Przesyłamy do Państwa (w załączniku) podpisany przez Związek skan umowy, który należy wydrukować (w kolorze) i uzupełnić o:
– datę  podpisania przez Państwa Umowy,
– dane klubu,
a następnie podpisać przez upoważnione osoby (zgodnie ze statutem).

Z reguły statuty upoważniają dwie osoby z zarządu. Proszę zwrócić uwagę na zapisy statutu lub wewnętrznych uchwał. Podpisany skan należy odesłać na adres: daneosobowe@pzla.pl w, nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019 r. Po zweryfikowaniu prawidłowości złożonych podpisów dokument zostanie przez pracownika Związku umieszczony w bazie klubu. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku zablokowany zostanie dostęp do danych i nie będzie możliwe zgłaszanie zawodników do imprez i systemu licencji. Prosimy, aby zaktualizować w bazie klubu KRS lub wpis do ewidencji stowarzyszeń.

Informacja na stronie PZLA: https://pzla.pl/aktualnosci/10894-wazny-komunikat-dla-klubow-i-okregow-zwiazkow

Pozdrawiam,

Łukasz Majewski

Koordynator ds. Kształcenia PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki / Polish Athletic Association

ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa

T: 22 896 02 10
e-mail: lukasz.majewski@pzla.plksztalcenie@pzla.pl www.pzla.plKlub – PZLA_

Umowa powierzenia – skan (1)

UKS Klub – PZLA_ Umowa powierzenia – skan

Poniżej przedstawiam link do pobrania dokumentów (oświadczeń) opiekunów prawnych zawodników  obowiązujących od dnia 18 marca 2019 r. Wszyscy zawodnicy do lat 16 (małoletni poniżej  16 roku życia) oraz w przedziale lat 16-18 (małoletni powyżej 16 roku życia) zobligowani są do jednorazowego przedstawienia podczas zgrupowania sportowego lub imprezy sportowej oświadczenia (druk do pobrania na stronie PZLA) podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna, które zezwala na korzystanie podczas zgrupowań i imprez sportowych ze świadczeń lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka.

https://pzla.pl/aktualnosci/10829-zarzadzenie-sekretarza-generalnego-pzla-ws-oswiadczen-na-korzystanie-ze-swiadczen

podlasie

ea

iaaf